Научи се да караш

Вземи листовките като внимаваш да се движиш бързо, но без да блъскаш колата.